Bildiri Konuları - Topics

Bildiri Konuları

Bildiri özetlerini 20 Ekim 2015 tarihine kadar bilgi@radkor2015.org adresine mail gönderebilirsiniz.

Radyasyondan Korunmada En Son Uluslararası Kriterler

RKU VE RKS Eğitimi, Nitelik,Sorumluluk ve Statüleri

Türkiye'nin Radyasyon Güvenliği Altyapısı

Mersin NGS Projesi Kapsamında Radyasyondan Korunma

Sinop NGS Projesi Kapsamında Radyasyondan Korunma

Kozloduy NGS Radyasyondan Korunma Programı

Büyük Nükleer Santral Kazaları

NGS için Uluslararası Çevresel Ölçüm Standartları

Doz ve Risk Değerlendirmeleri

Sağlık ve Sanayide Radyasyondan Korunma

Kişisel Dozimetri

Biyolojik Dozimetri

Radyoepidemiyoloji

Radyolojik Tesislerde Optimizasyon

İş Güvenliği Uzmanlarının Radyasyondan Korunmasında Ulusal Yaklaşımlar

İş Güvenliği Uzmanlarının Radyasyondan Korunmasında Uluslararası Yaklaşımlar

Radyasyon Güvenliği Komitelerinin İşlevselliği, Kuvvetli ve Zayıf Taraflar

 

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Radyasyondan Korunma Kursa

Radyasyon, Radyoaktivite Nedir

Doğal ve Yapay Radyasyon Kaynakları

Radyasyondan Korunmada Kullanılan Birimler ve Kavramlar

Radyasyonun Biyolojik Etkileri

Radyasyondan Korunmada Temel Kurallar

Kişisel ve Çevresel Radyasyon Ölçüm Sistemleri

Tıbbi Uygulamalarda Radyasyondan Korunma

Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma

Kurs sonunda katılım belgesi verilecektir.

Kongre Katılımcıları İçin Kurs Ücretsizdir.

Kongreye Katılmayanlar İçin Kurs Katılım Ücreti 100 TL’dir.

© 2015 RADKOR | 1. Ulusal Radyasyondan Korunma Kongresi| Tüm Hakları Saklıdır