Bilimsel Temalar - Scientific Themes

Bilimsel Temalar

RADYASYONDAN KORUNMA ve TEMEL GÜVENLİK STANDARTLARI

 • Nükleer Güç Santralleri
 • Sağlık, Sanayi, Çevre
 • Doğal Oluşan Radyoaktif Materyaller
 • İş Sağlığı ve Güvenliği

RADYASYON DOZİMETRİSİ

 • Fiziksel ve Biyolojik Dozimetrı
 • Radyoepidemiyoloji
 • Doz ve Risk Hesaplama Yöntemleri

RADYASYONDAN KORUNMA EĞİTİMLERİ

 • Radyasyondan Korunma Uzmanı
 • Radyasyondan Korunma Sorumlusu
 • İş Güvenliği Uzmanı/ İşyeri Hekimi
 • Diğer Çalışanlar

 

© 2015 RADKOR | 1. Ulusal Radyasyondan Korunma Kongresi| Tüm Hakları Saklıdır