Sunuş

Toplum ve Çevrenin Radyasyondan Korunması İçin
Hizmet Etmiş, Gönül Vermiş
Hocalarım, Meslektaşlarım, Bilim insanları, Kanun Yapılıcılar, Tedarikçiler, Son Kullanıcılar..

 

Yılların hayali olan bir Kongreyi gerçekleştirmek üzere I.Ulusal Radyasyondan Korunma Kongremizin duyurusunu yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu Kongre ile iyonlaştırıcı radyasyon içeren teknolojilerin nimetlerinin insanlığın hizmetine sunulmasında, insan ve çevrenin radyasyon güvenliğinin sağlanmasındaki sorumluluklarımızın bilinci ile yılların bilgi ve birikimlerini bir araya getirerek ulusal politikaların oluşturulmasına  katkıda bulunabilmek gibi bir hizmet sunmak üzere birlikte olmak istemekteyiz.

Bu anlayışla 2012 yılında kurulmuş olan Derneğimiz tarafından bu alanda ulusal mevzuat eksiklikleri ve karmaşalarının,  mevzuat uygulamalarında yaşanan sıkıntıların, son kullanıcıların özgün radyasyon korunma programı eksikliklerinin, nitelikli personel temini için gerekli akademik ve mesleki eğitim programlarının, Ülkede bağımsız bir Düzenleme ve Denetleme kuruluşu yapılanması ihtiyacının; kanun yapıcılar, uygulayıcılar,  tedarikçiler ve konusunun uzmanı akademisyen ve uzmanlarla tartışılması ve çözüm önerilerinin oluşturulmasına katkı sağlamak üzere düzenlemiş olan  I.Ulusal Radyasyondan Korunma Kongresi 19-21 Kasım 2015 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirecektir.

Uluslararası yetkin kuruluş temsilcilerinin de yer alacağı Kongrede Sivil Toplum Kuruluşu anlayışı ile mevcut durumun ortaya konulması, kuvvetli zayıf tarafların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin ivedilikle hayata geçmesine yönelik görüşlerin oluşturulması hedeflenmektedir.

Kongrede; ulusal radyasyon güvenliği altyapısı, mevcut mevzuat, akademik ve mesleki eğitimler, nükleer güç santrallerinde, sağlık, sanayi, araştırma, doğal oluşan radyoaktif maddeler (NORM- Madenler,  uçuş personeli, kaplıcalar vb) ışınlanmalarda radyasyondan korunma, kişisel ve biyolojik dozimetri, çevresel ölçüm yöntem ve teknikleri, doz ve risk değerlendirmeleri, radyoepidemiyoloji konularında konuşmalar yer alacaktır. Kongrede üzerinde durulacak en önemli konulardan birisi de İş Sağlığı ve Güvenliğinde Radyasyondan Korunma konusu olacaktır. İyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının bulunduğu ortamlarda görev yapan İş Güvenliği Uzmanlarının ve İş Yeri Hekimlerinin radyasyondan korunmasına yönelik konuşmalara yer verilecektir.

Bu Kongre aynı zamanda bir "Halkın Bilinçlendirilmesi" etkinliği niteliği taşıyacaktır. Kongrenin son yarım gününde, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Radyasyondan Korunma konusunda "Temel Radyasyondan Korunma Kursu" gerçekleştirilecektir.

Bilgi ve birikimlerimizi buluşturmak, ülkemizin  bu konulardaki soru ve sorunlarının  yanıtını birlikte oluşturmak üzere Kongrede birlikte olmayı diliyor, saygılarımı sunuyorum.

 

A.Gönül BUYAN

RADKOR
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

 

 

© 2015 RADKOR | 1. Ulusal Radyasyondan Korunma Kongresi| Tüm Hakları Saklıdır